UPDATE 18 OKTOBER 2020 - aanvullende corona-maatregelen HCP

20 oktober 2020 Algemeen

Beste allemaal,

Voor iedereen is het inmiddels duidelijk dat alle competities (inclusief de Silvercup) voorlopig zijn stilgelegd. Om het hockeyen voor iedereen mogelijk te blijven maken zijn we genoodzaakt om aanvullende maatregelen op het complex van HCP in te stellen. Deze vind je weer onder de kop "CORONA-UPDATE" en ook hieronder.

Jeugdteams kunnen gewoon blijven trainen en daarvoor verandert er niets. Er zijn alleen onderlinge oefenwedstrijden mogelijk tegen andere HCP-teams.

Voor de seniorenteams is de mogelijkheid om te trainen beperkt (sowieso alleen opgedeeld in groepjes van 4 en iedereen op 1,5 meter van elkaar). Als een seniorenteam toch wil trainen, kunnen ze contact op nemen met ons via [email protected].

Graag jullie medewerking! Alleen zo kunnen we in elk geval blijven trainen en voorkomen we een verdere lock-down. We doen dit niet om jullie te pesten maar juist om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook heeft de Gemeente aangegeven streng te gaan controleren op de naleving van de maatregelen en bij overtredingen kan de club voor iedereen worden gesloten.

Met sportieve groet,

Peter Smith en bestuur HCP


Jeugdteams (t/m 17 jaar, inclusief daarin spelers die al 18 jaar zijn geworden):

  • Er verandert tijdens de training niets qua groepsgrootte en afstand houden tijdens en na de training voor de twee verschillende leeftijdsgroepen (tot 13 jaar en 13 tot 18 jaar).

  • Alleen oefenwedstrijden tussen HCP-jeugdteams onderling zijn toegestaan, de teams regelen zelf een corona-verantwoordelijke die toezicht houdt bij de oefenwedstrijd en melden deze aan bij[email protected].

  • Niet eerder dan 15 minuten voor de training/oefenwedstrijd aanwezig zijn op het terrein en direct na afloop van de training/oefenwedstrijd het terrein verlaten.

  • Op het terrein mogen geen zelf meegebrachte consumpties worden genuttigd, behalve fruit en drinken tijdens de rust bij een oefenwedstrijd.

 

Senioren-teams (incl. trimmers, trimfit):

  • Trainen voor seniorenteams is vooralsnog alleen beperkt mogelijk op aanvraag in vaste groepjes van 4 personen (exclusief trainers).

  • Indien een seniorenteam wil trainen kan er een aanvraag worden gedaan via[email protected]en krijgt het team een aanvraagformulier.

  • Het aanvraagformulier wordt beoordeeld door de Taskforce Corona en pas na toestemming kan er worden getraind.

 

Clubhuis:

  • Het clubhuis blijft gesloten en is alleen open voor toilet-gebruik, het ophalen van keeperspullen of trainingsmaterialen of een noodgeval.

  • Clubfunctionarissen in functie (corona-coördinatoren, scheidsrechters, accie, etc.) mogen van het clubhuis gebruik maken indien nodig.

 

Toeschouwers op het terrein:

  • Ter benadrukking: toeschouwers bij trainingen en oefenwedstrijden zijn nog steeds niet welkom! Houd je hier ook aan aub! Ouders kunnen kinderen bij de club afzetten en mogen niet het terrein op.

 

De eerdere maatregelen vanaf 29 september blijven nog steeds geldig.