Blog voorzitter-tot ziens!

27 november 2018 Algemeen

Op 28 november treed ik af als voorzitter. Het is het einde van mijn bestuurstermijn. Philippe Tankink, nu bestuurslid hockeyzaken, zal het stokje overnemen. Inmiddels ben ik 15 jaar actief geweest voor HCP in diverse hoedanigheden, waarvan de laatste 6 jaar in het bestuur. Het is tijd voor nieuw elan en energie.

 

Onze mooie club is in die jaren behoorlijk veranderd. Technisch beleid, clubhuis, velden, ledengroei, financiële positie en organisatorische structuur. Wat bleef was de gezelligheid, de samenhang en sfeer. Graag blik ik deze laatste blog nog even met jullie vooruit:

 

Technisch beleid

Het afmaken en implementeren van het nieuwe technisch plan heeft grote prioriteit. Door omstandigheden, met name ontbreken van menskracht, is het finaliseren van het plan blijven liggen. Dat moet worden aangepakt. De nieuwe bemensing van een aantal commissies heeft al nieuwe boost gegeven voor het beleid en de organisatie. De span of control van de technische portefeuille (hockeyzaken) is enorm groot geworden, daarom gaan we deze knippen in twee delen, ieder met eigen coördinatie en een plek in het bestuur.

 

Strategische visie

De vorige geüpdatete strategische visie was aangenomen door de algemene vergadering voor 2015-2017. Daarna hebben we ons 40e jubileum gevierd en volgend jaar moeten er stappen worden voor een volgende update. Het is belangrijk dat we met elkaar, bestuur, commissies en leden regelmatig herijken wat voor vereniging we willen zijn, wat we belangrijk vinden en welke doelen we willen bereiken.

 

Communicatie

De nieuwe website gaat live. De communicatiecommissie is opgewarmd om het proces om te communiceren handen en voeten te geven. Effort wordt gestopt in het adequaat communiceren met de leden en het beschikbaar zijn van formats. We moeten aandacht blijven hebben voor follow up van de individuele e-mails waarin leden vragen stellen. Dit blijft hands-on werk voor vrijwilligers, soms is het (te) veel en bewerkelijk, maar goede communicatie met (ouders van) leden is wel de basis.

 

Financiën

We kwamen van ver, maar onze financiën zijn nu solide en goed georganiseerd. Dat is direct ook de grootste bedreiging omdat discipline moet blijven (plan, begroting, goedkeuring, uitvoering en in die volgorde) en de verleiding voor het doen van uitgaven toeneemt. De financiële taken zijn zo veel als mogelijk verdeeld over verschillende personen om het werk behapbaar te maken en risico te spreiden. Het huidige sublieme penningmeester duo (penningmeester en boekhouding) zal over een jaar afscheid nemen, we zullen nu al op zoek moeten gaan naar waardige vervangers, die de komende jaren het goede werk zullen gaan voortzetten.

 

Ledenaantal

In 2003 toen mijn jongens begonnen met hockeyen en ik (niet-hockeyer) betrokken raakte, had HCP iets meer dan 500 leden. In de afgelopen 15 jaar zijn daar nog 500 bijgekomen. Met het vierde veld kunnen we groeien tot ca. 1200 leden. Feit is echter dat vanwege de moeizame weg naar het vierde veld, we al sedert 2015 rond de ledenstop van 1000 leden blijven schommelen. Dat duurt (te) lang en de trend is dat de wachtlijst van jeugdige spelers daalt, logisch als je weet dat je geen kans hebt om spoedig te mogen hockeyen. We zullen daarom allemaal moeten uitdragen dat het vierde veld er gaat komen en dat HCP weer leden kan aannemen.

 

Vierde veld

Begin volgend jaar gaan we met de gemeente rond de tafel voor nadere afspraken over het aanleggen van het vierde veld. Ik denk niet dat er in 2019 al op zal kunnen worden gespeeld, het hangt ook af van het verleggen van een voetbalveld. Er gaat sowieso het nodige veranderen op de Groene Wijdte door het draaien van het hoofdveld van DSVP/OLIVEO. Dan komt er ook meer parkeerruimte.

Op het nieuwe vierde veld zal LED verlichting komen en de noodverlichting van veld 1 wordt ook vervangen door LED. Het bestuur zal na moeten denken over toekomstige ontwikkelingen voor veld 1 en 2. Willen we daar watervelden en wanneer dan? Hoe gaan we dat financieren, want de extra kosten voor kwaliteit boven zandkunstofveld zal de vereniging zelf moeten opbrengen?

 

Opslag

Inmiddels zitten we krap in ons jasje voor opslag van spullen. Als het vierde veld er straks is wordt het zeker precair. Daarom hebben we samen met Jeugdland geprobeerd een opslagruimte te realiseren naast het clubhuis. Verder dan het rooien van de bomen zijn we niet gekomen, de opslagruimte werd veel te duur. Jeugdland gaat nu zelfstandig door met een aangepaste hal en wij proberen op een slimme manier het nog even uit te zingen. Als het vierde veld is gerealiseerd moeten we wel een betaalbare oplossing bedenken voor extra opslagruimte.

 

Meubilair

Na 35 jaar is het stokoude meubilair vervangen en er komt nog een tweede ronde aan. Ook buiten (rond de velden) wordt het zitmeubilair aangepakt. Dat is bij elkaar een flinke diepte-investering. Intens jammer dat in korte tijd tafels al weer moedwillig zijn gekrast en de nieuwe bekleding van het terrasmeubilair is kapot gestoken. Wat mij betreft mogen we in de toekomst nog meer de jeugd wijzen op verantwoord omgaan met de spullen van de vereniging.

 

Horeca

Thans draaien we €100.000 aan omzet in een jaar. Dat is een prachtig resultaat, maar de waarheid is dat met weinig mensen heel veel gedaan moet worden. De backbone van barmanagers moet worden uitgebreid om het werk vol te kunnen houden en de ouders en spelers met bardienst kunnen aansturen. We oriënteren ons op uitbreiding van het koelgedeelte en de opslag. Eigenlijk is zowel de warme keuken als de spoelkeuken te klein. We hebben veel wensen, maar zonder extra mensen die willen helpen zal eerder gekozen moeten worden voor afstoten en sluiten. Er zal dus nog een krachtige poging gedaan moeten worden om meer hulp in de bar te realiseren. Mensen waar zijn jullie?

 

Vrijwilligers

In de loop van de jaren heb ik veel respect gekregen voor alle vrijwilligers. De HCP-commissies, het zijn er veel, zo’n 23, die stuk voor stuk bemenst zijn met vrijwilligers om onze club laten draaien en een stukje mooier maken. Daarnaast zijn er nog vele coaches, teammanagers, trainers, fluiters en hulpouders die wekelijks de energie opbrengen om machine te laten draaien. Graag wil ik hen hierbij heel hartelijk bedanken voor de fijne en belangeloze inzet. Zonder jullie is het bestuur een tandeloze tijger.

 

Misschien wel de grootse uitdaging voor de komende jaren is hoe we deze taken blijvend kunnen uitvoeren. Hoewel we stabiel blijven op 1000 leden, slagen we er maar moeilijk in om het maximale respons te halen uit ouders en begeleiders, volwassenen en jeugd die betrokken zouden kunnen zijn. De trend om vrijwilligerswerk te doen voor de sportclub (van je kind of van jou) is neerwaarts. Dat betekent dat niet vele handen licht werk maken, maar een klein aantal vrijwilligers steeds meer moet doen om de vereniging draaiende te houden. Hoe kunnen we met elkaar dit tij keren en voorkomen dat de machine gaat vastlopen?

Lees je dit en wil je ook iets bijdragen: geef een berichtje op [email protected]en we nemen contact op. We kunnen je echt gebruiken!

 

Beste lezers, het was een groot genoegen. Het plezier van al die hockeyspelers, elke week weer, was mijn plezier. We zijn een prachtige vereniging. 

 

Daan Zwart, voorzitter HCP

[email protected]

 

blog 13/ november 2018