Contributie

 

 

Leeftijd

geboren

contributie

seniorleden

18 jr en ouder

voor 01-10-2005

€ 367

junioren A (O18)

16 t/m 17

01-10-2005 t/m 30-9-2007

€ 378

junioren B (O16)

14 t/m 15

01-10-2007 t/m 30-9-2009

€ 378

junioren C (O14)

12 t/m 13

01-10-2009 t/m 30-9-2011

€ 361

junioren D (O12)

10 t/m 11

01-10-2011 t/m 30-9-2013

€ 361

junioren E (O9 en O10)

8 t/m 9

01-10-2013 t/m 30-9-2015

€ 323

junioren F (O8)

7 t/m 7

01-10-2015 t/m 30-9-2016

€ 218

benjamins

6 t/m 6

01-10-2016 t/m 30-9-2017

€ 201

trimmers (senior)    

€ 227

trimfit lid (50+)    

€ 150

trainingslid (junior+senior)    

€187

       

Eerste team toeslag

muv Jong Dames 1, JO16-1, JO18-1

 

€ 50

       
       

entreegeld / inschrijfgeld (*)

eenmalig per nieuw lid

€ 50

     

Zaalhockey

Inclusief voor alle jeugdteams A t/m F
 


Zaalhockey senioren

Wordt nog definitief vastgesteld per team, minimaal €54 per lid

€ 54

*) Bij inschrijving dient te allen tijde inschrijfgeld te worden betaald. Dit is onafhankelijk van plaatsing in een team. Uitgezonderd hiervan zijn trimfit leden.

Aanmelden tussen:
1/7 t/m 30/11 is entreegeld + 100% contributiebedrag
na 30/11 is entreegeld + 60% contributiebedrag
na 01/03 is entreegeld + 30% contributiebedrag


Inning van Contributie
De contributie wordt geïnd via automatische incasso (indien afgegeven) eind september van het seizoen. Indien vooraf door het lid (individueel) aangegeven bij de penningmeester kan de contributie worden gefactureerd in twee termijnen: september en januari tijdens het seizoen.

Alle contributie dient voor 1 maart tijdens het seizoen volledig te zijn betaald. Is dit niet het geval, dan zal een lid worden geschorst. Een schorsing wordt aan de Technische Commissie (TC) en coach meegedeeld. De TC en coach zien er op toe dat het lid niet meer aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt. Het bestuur geeft aan de TC en coach aan wanneer het lid aan de verplichting heeft voldaan en weer kan spelen en of trainen.

 


Familiekorting

Voor meerdere personen in een gezin heeft HCP familiekorting:

3e lid: € 10,- korting
4e lid: € 20,- korting
5e (en ieder volgend) lid: € 30,- korting

De korting wordt verwerkt bij facturatie van de contributie.

Betalingsafspraken
Het maken van afwijkende afspraken over de wijze van betalen is alleen met de penningmeester mogelijk. Men dient hiervoor aan het begin van het seizoen, doch uiterlijk 1 week na ontvangst van de contributienota, per e-mail of per post een verzoek in bij de penningmeester, onder vermelding van de reden van het verzoek. Dan volgt ook een schriftelijk antwoord.

Indien niet aan de betalingsafspraken wordt voldaan of niet wordt betaald.Leden die niet betalen of niet volledig betalen worden door het bestuur geschorst.

Een schorsing wordt aan de TC en coach meegedeeld. De TC en coach zien er op toe dat het lid niet meer aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt. Het bestuur geeft aan de TC en coach aan wanneer het lid aan de verplichting heeft voldaan en weer kan spelen en of trainen.

Namens het Bestuur

de penningmeester
[email protected]

(goedgekeurd door de AV 13 juni 2023)