Contributie

 

Leeftijd

geboren

contributie

seniorleden

18 jr en ouder

voor 01-10-2001

€ 314

junioren A

16 t/m 17

01-10-2001 t/m 30-9-2003

€ 308

junioren B

14 t/m 15

01-10-2003 t/m 30-9-2005

€ 308

junioren C

12 t/m 13

01-10-2005 t/m 30-9-2007

€ 293

junioren D

10 t/m 11

01-10-2007 t/m 30-9-2009

€ 293

junioren E

8 t/m 9

01-10-2009 t/m 30-9-2011

€ 259

benjamins+F-jes

6 t/m 7

01-10-2011 t/m 30-9-2013

€ 167

trimmers (senior)

€ 190

trimfit lid (50+)

€ 122

trainingslid (junior+senior)

€ 155

Niet spelend lid


€ 75

entreegeld / inschrijfgeld (*)

eenmalig per nieuw lid

€ 50

Zaalhockey

Inclusief voor alle jeugdteams A t/m E


Zaalhockey senioren

€ 35

*) Bij inschrijving dient te allen tijde inschrijfgeld te worden betaald. Dit is onafhankelijk van plaatsing in een team.

Aanmelden tussen:
1/7 t/m 31/12 is entreegeld + 100% contributiebedrag
1/1 t/m 30/6 is entreegeld + 50% contributiebedrag


Inning van Contributie
De contributie wordt geïnd via automatische incasso (indien afgegeven) in oktober 2019. Indien vooraf door het lid (individueel) aangegeven bij de penningmeester kan de contributie worden gefactureerd in twee termijnen: oktober 2019 en januari 2020.

Alle contributie dient voor 1 maart 2020 volledig te zijn betaald. Is dit niet het geval, dan zal een lid worden geschorst. Een schorsing wordt aan de Technische Commissie (TC) en coach meegedeeld. De TC en coach zien er op toe dat het lid niet meer aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt. Het bestuur geeft aan de TC en coach aan wanneer het lid aan de verplichting heeft voldaan en weer kan spelen en of trainen.


Zaalhockey
De kosten voor zaalhockey zijn voor jeugdteams (A t/m E) inbegrepen in de reguliere contributie. De F-teams zaal hockeyen niet maar doen mee aan de wintercompetitie. Voor seniorteams die mee willen doen aan de zaalhockeycompetitie zijn de kosten voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld op € 35,- per deelnemer.

Familiekorting

Voor meerdere personen in een gezin heeft HCP familiekorting:

3e lid: € 10,- korting
4e lid: € 20,- korting
5e (en ieder volgend) lid: € 30,- korting

De korting wordt verwerkt bij facturatie van de contributie.

Betalingsafspraken
Het maken van afwijkende afspraken over de wijze van betalen is alleen met de penningmeester mogelijk. Men dient hiervoor aan het begin van het seizoen, doch uiterlijk 1 week na ontvangst van de contributienota, per e-mail of per post een verzoek in bij de penningmeester, onder vermelding van de reden van het verzoek. Dan volgt ook een schriftelijk antwoord.

Indien niet aan de betalingsafspraken wordt voldaan of niet wordt betaald. Leden die niet betalen of niet volledig betalen worden door het bestuur geschorst.

Een schorsing wordt aan de TC en coach meegedeeld. De TC en coach zien er op toe dat het lid niet meer aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt. Het bestuur geeft aan de TC en coach aan wanneer het lid aan de verplichting heeft voldaan en weer kan spelen en of trainen.

Namens het Bestuur

de penningmeester
[email protected]

(goedgekeurd door de AV 29 mei 2019)

 
13-7 Algemene Vergadering
18-7 Hockeykamp