Commissie: Vertrouwenscommissie

HCP wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockeyen. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet bij. We willen er met elkaar alles aan doen om pesten, conflicten, ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Helaas komt het ook voor dat dit niet lukt. Daarvoor is er de vertrouwenscommissie (VC). De VC binnen HCP bestaat uit meerdere vertrouwenscontactpersonen. Meerdere aanspreekpunten zodat we kunnen zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk en veilig blijft.


Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor spelers en speelsters, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en ook herhaling voorkomen kan worden.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van HCP?
Het is goed om zaken binnen een team bespreekbaar te maken en elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken. In veel gevallen worden op die manier irritaties en lichte vormen van ongewenst gedrag met elkaar binnen het team of met ouders en coaches samen opgelost. Maar, als je vragen hebt over de manier waarop er met jou of met andere teamgenoten wordt omgegaan of met vragen over of meldingen van pesten of uitsluiting, seksuele intimidatie, discriminatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, dan ben je altijd welkom bij een van de vertrouwenscontactpersonen.
De vragen die je hebt, kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • de vraag of jouw melding of vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

Ook als je over een situatie of gevoel wilt praten, kan een vertrouwenscontactpersoon dat eerste luisterende oor zijn, voordat je overweegt er verder wel of niet iets mee te doen.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur van HCP. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Vaak wordt het bestuur al eerder op de hoogte gesteld, maar dit is altijd geanonimiseerd. De vertrouwenscontactpersonen functioneren onafhankelijk en onpartijdig.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, vermoedens van incidenten en vragen hieromtrent, die tussen HCP-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCP-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen of begeleiden. Als er verdere opvang of hulpverlening noodzakelijk is, zal dit -altijd met toestemming van de betrokkene(n)- plaatsvinden buiten HCP. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HCP.

Vertrouwenscommissie (VC)
HCP heeft in 2022 gekozen voor een vertrouwenscommissie met meerdere vertrouwenscontactpersonen, zodat leden zelf een keuze uit verschillende vertrouwenscontactpersonen kunnen maken.

De vertrouwenscontactpersonen binnen HCP zijn:

Janneke Verwijmeren (49), e-mail: [email protected]
Janneke hockeyde zelf bij HCP en heeft meerdere jaren de teams van haar dochters gecoacht. Twee van haar drie dochters hockeyen nog steeds bij HCP.

Janneke werkt o.a. als mediator en is sinds 2016 vertrouwenscontactpersoon bij HCP.

"Een sportvereniging moet een sociale en veilige plek zijn voor alle leden, trainers, coaches en vrijwilligers. Ik werk er graag aan mee dat dit voor iedereen zo blijft of weer gaat worden.”

Jan Willem van Eijk (56), e-mail: [email protected]
Jan Willem hockeyt zelf bij HCP en heeft gecoacht en training gegeven bij de jeugd. Bij een andere sportclub was hij lid en voorzitter van de commissie ‘Normen en Waarden’.

Jan Willem is docent en coacht leerlingen op het VMBO, MBO en HBO.

"We zorgen samen voor een goed, veilig en inclusief sportklimaat. Dat is logisch en voor de meesten gelukkig vanzelfsprekend. Helaas gaat het niet altijd goed en dan is het belangrijk dat de club een onpartijdige commissie heeft die hulp kan bieden en zo mogelijk kan bemiddelen.”

Ilse admiraal (26), e-mail: [email protected]
Ilse hockeyt sinds de benjamins bij HCP en sinds 2022 in dames 2. Daarnaast heeft ze meerdere jaren de benjamins training gegeven en een aantal andere teams. Ook zit zij in de hoofdleiding van hockeykamp.
Ilse werkt als psycholoog in de ouderenzorg.

"HCP is voor mij altijd een tweede thuis geweest waar ik mij prettig en veilig voel. Ik zou willen dat dit voor iedereen zo is en als het niet zo is dat ik daarbij kan helpen.”


Daarnaast bieden de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de hockeybond KNHB en Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) vertrouwenspersonen aan:

Vertrouwenspersoon gemeente Pijnacker-Nootdorp
e-mail: [email protected]

Vertrouwenspersoon KNHB
Chantal Mies, e-mail: [email protected]

Vertrouwenspersoon CVSN
e-mail: [email protected]