Lid worden - proeftrainingen

Nadat u uw kind heeft ingeschreven en er plek is (voor sommige leeftijden kan er een wachtlijst zijn), wordt uw kind uitgenodigd om te komen trainen. Na de eerste drie (proef)trainingen wordt er door u en/of uw kind besloten om wel of niet definitief lid te worden van Hockey Club Pijnacker. Pas als besloten is om definitief lid te worden volgt een betaald lidmaatschap. De eerste drie trainingen zijn dus vrijblijvend!

Voor vragen over de mogelijkheid om lid te worden en de eventuele wachtlijst, kunt u een e-mail sturen naar dit adres. Vermeld hierbij wel de geboortedatum, zodat de vragen bij de juiste lijn-coördinator terecht komen.


 

Inschrijven bij Hockey Club Pijnacker als lid of vrijwilliger

U kunt uw kind of uzelf aanmelden bij Hockey Club Pijnacker door onderstaand formulier in te vullen. Informatie over hockey voor de verschillende leeftijden is via deze links te bekijken: Funkey (hockey voor 4 en 5 jarigen), Benjamins (hockey voor 6 jarigen), Jongste Jeugd (hockey voor 7 t/m 10 jarigen), Junioren, Senioren/Veteranen, Fithockey en Trimhockey


Opgeven als vrijwilliger

Als eerste alvast hartelijk dank voor uw vrijwilligerswerk bij HCP! U kunt zichzelf aanmelden als vrijwilliger bij Hockey Club Pijnacker door onderstaand formulier in te vullen. Vrijwilligers worden opgenomen in het ledensysteem en vervolgens gekoppeld aan een team of bijvoorbeeld een commissie.


Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Vergadering en geïnd per automatische incasso. 

Om alles binnen de vereniging goed te kunnen organiseren zijn er naast de contributieverplichting ook andere verplichtingen aan het hockey lidmaatschap verbonden:

  • Ouders van jongste jeugd worden ingezet als hulptrainer;
  • Ouders van jeugdleden rijden per toerbeurt naar uitwedstrijden;
  • Ouders van jeugdleden en seniorleden hebben 2 keer tot 4 per jaar bardienst.

Daarnaast rekenen wij op vele ouders en leden om alle vrijwilligerstaken binnen de vereniging gedaan te krijgen. Er zijn al ca. 100 mensen actief in commissies, teambegeleiding en achter de bar maar ook uw hulp hebben we nodig.


Lidmaatschap
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
 
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De contributie wordt via automatische incasso geïnd.

 
   
 
   
 
   
Vrijwilligerswerk
  HCP is een vereniging die volledig draait dankzij vrijwilligers. Naast het feit dat ouders of spelers worden ingedeeld voor o.a. bardienst, rekenen we ook op een inzet bij andere vrijwilligerstaken. Wij vragen u om uw eerste en tweede voorkeur aan te geven welke vrijwilligerstaak u het meest aanspreekt.

 
   
   
   
Tot slot
   
   
 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.