Algemene Vergadering (AV)

woensdag 29 juni 2022   |   20:00 - 23:00   |   Clubkamer & Balkon,Rob's Chill Out Lounge
Uitnodiging volgt per email

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag vorige AV (bijlage volgt)
  3. Terugblik seizoen 2021-22
  4. Begroting en contributie-aanpassing seizoen 2022-23 (bijlage volgt)
  5. Prijsaanpassingen bar
  6. Vooruitblik seizoen 2022-23 met o.a. lustrum HCP en opvolging voorzitter
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Een week van te voren zijn de bijlages te downloaden vanaf de HCP-website. Hiervoor moet je inloggen via "Mijn HCP". De documenten vind je onder -> Club -> Documenten -> 2.AV: Eerst volgende.