CORONA-UPDATE 18 OKTOBER 2020 – MAATREGELEN HC PIJNACKER

 

UPDATE 18 OKTOBER 2020

Jeugdteams (t/m 17 jaar, inclusief daarin spelers die al 18 jaar zijn geworden):

 • Er verandert tijdens de training niets qua groepsgrootte en afstand houden tijdens en na de training voor de twee verschillende leeftijdsgroepen (tot 13 jaar en 13 tot 18 jaar).
 • Alleen oefenwedstrijden tussen HCP-jeugdteams onderling zijn toegestaan, de teams regelen zelf een corona-verantwoordelijke die toezicht houdt bij de oefenwedstrijd en melden deze aan bij [email protected].
 • Niet eerder dan 15 minuten voor de training/oefenwedstrijd aanwezig zijn op het terrein en direct na afloop van de training/oefenwedstrijd het terrein verlaten.
 • Op het terrein mogen geen zelf meegebrachte consumpties worden genuttigd, behalve fruit en drinken tijdens de rust bij een oefenwedstrijd.

Senioren-teams (incl. trimmers, trimfit):

 • Trainen voor seniorenteams is vooralsnog alleen beperkt mogelijk op aanvraag in vaste groepjes van 4 personen (exclusief trainers).
 • Indien een seniorenteam wil trainen kan er een aanvraag worden gedaan via [email protected] en krijgt het team een aanvraagformulier.
 • Het aanvraagformulier wordt beoordeeld door de Taskforce Corona en pas na toestemming kan er worden getraind.

Clubhuis:

 • Het clubhuis blijft gesloten en is alleen open voor toilet-gebruik, het ophalen van keeperspullen of trainingsmaterialen of een noodgeval.
 • Clubfunctionarissen in functie (corona-coördinatoren, scheidsrechters, accie, etc.) mogen van het clubhuis gebruik maken indien nodig.

Toeschouwers op het terrein:

 • Ter benadrukking: toeschouwers bij trainingen en oefenwedstrijden zijn nog steeds niet welkom! Houd je hier ook aan aub! Ouders kunnen kinderen bij de club afzetten en mogen niet het terrein op.

De eerdere maatregelen vanaf 29 september blijven nog steeds geldig.


 

UPDATE 13 OKTOBER 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van de regering van vanavond gelden er vanaf woensdagavond 14 oktober 2020 22:00 uur aanvullende maatregelen:

 • alle competities komen voorlopig stil te liggen (zowel voor jeugd als senioren);
 • alle jeugdteams mogen voorlopig blijven trainen, trainingen voor alle senioren komen voorlopig te vervallen.
Aanvullende maatregelen voor HCP worden hier zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op basis van de richtlijnen van de KNHB en NOC/NSF.

 

UPDATE 29 SEPTEMBER

Aanvullende corona-maatregelen op HCP per 29 september 2020: 

TOESCHOUWERS:

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan op het complex tijdens trainingen en wedstrijden. Dus ouders van HCP-leden of HCP-leden zelf die bij andere teams komen kijken zijn ook niet welkom.
 • Teams verlaten het sportpark zo snel als mogelijk na de training of wedstrijd.
 • Van HCP-teams mogen alleen maximaal 3 teambegeleiders het sportpark op (coaches en manager).
 • Van bezoekende teams zijn alleen maximaal 3 teambegeleiders en maximaal 5 "rij-ouders” (voor jeugd t/m 17 jaar) welkom op HCP.
 • Iedereen registreert zich nog steeds van te voren of bij binnenkomst.

TEAMS:

 • Teams, zowel thuis- als uitspelend, kunnen maximaal een half uur voor wedstrijd of training het sportpark betreden. Teams die klaar zijn met hun training of wedstrijd wordt verzocht het sportpark zo spoedig mogelijk te verlaten.
 • We benadrukken dat het voor teams niet is toegestaan bij een volgende wedstrijd op de club te gaan kijken. Je bent dan toeschouwer en dan helaas niet welkom.
 • Kom omgekleed naar de club en neem je eigen bidon mee.
 • Iedereen registreert zich nog steeds van te voren of bij binnenkomst.

CLUBHUIS en HORECA:

 • De bar en het terras zijn gesloten. Dus teambesprekingen of vergaderingen in het clubhuis zijn vooralsnog niet mogelijk.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties te gebruiken op het sportpark, met uitzondering van fruit in de rust.
 • Het clubhuis en kleedkamers zijn gesloten met uitzondering van toegang voor toiletbezoek, lockers en trainingsmaterialen, een noodgeval (b.v. ijs halen) of clubfunctionarissen met een bepaald doel (accie, scheidsrechters, gele jassen, etc.).

Nieuwe aanpassingen van de maatregelen zijn mogelijk. Houdt LISA en de website in de gaten voor updates.

Daarnaast vragen we iedereen om zich aan de algemene maatregelen te houden. Dus Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand.

Bij vragen kan je onze Corona-coördinator Peter Smith aanspreken of stuur een bericht naar [email protected]. Daarnaast zijn ook de bestuursleden Philippe, Art en Stefan direct benaderbaar als leden van de Corona Taskforce van HCP.

De veelgestelde vragen (FAQ’s) op de HCP-website (https://www.hcpijnacker.nl/site/default.asp?Option=2500) zullen zo snel als mogelijk in lijn worden gebracht met de aanvullende maatregelen.

Voor veelgestelde vragen verwijzen we je voorlopig naar de sites van de KNHB en NOC/NSF hierover:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen


UPDATE 28 SEPTEMBER 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van de regering van vanavond volgen er deze week nieuwe maatregelen:

 • sportkantines zijn vanaf 29 september gesloten;
 • geen toeschouwers bij trainingen en wedstrijden.
Morgen verwachten we deze maatregelen hier bekend te maken op basis van de richtlijnen van de KNHB en NOC/NSF.

 

UPDATE 27 AUGUSTUS 2020

De afgelopen weken hebben we tijdens de eerste trainingen en oefenwedstrijden veel hockey-enthousiasme op de club gezien. Komend weekend staan er veel oefenwedstrijden op het programma, start de competitie voor jeugd-topteams en in het weekend van 5/6 september gaat de competitie voor de meeste teams echt weer beginnen!Daar worden we allemaal natuurlijk heel blij van na het voortijdig afbreken van de competitie begin maart.

We starten dus volop, maar het Coronavirus is helaas nog steeds onder ons. Ter bescherming van ieders gezondheid, treffen we daarom maatregelen op en rond de velden en het clubhuis. Deze zijn in lijn met de protocollen van de RIVM, NOC*NSF, veiligheidsregio Haaglanden en KNHB. Om het risico van een uitbraak op de club te minimaliseren, vragen we om jullie medewerking. Samen kunnen we voorkomen dat de competitie wederom wordt stilgelegd!

Peter Smith is bereid gevonden de rol van Corona-coördinator te vervullen. Bedankt Peter! Hij zal, waar nodig in overleg met het bestuur, besluiten nemen over welke maatregelen verder nodig zijn.


Geen toegang tot HCP terrein

In de volgende gevallen moet HCP je de toegang tot het terrein weigeren:

 • Als je minder dan 10 dagen geleden in een oranje/rood gebied bent geweest (zie reizen naar het buitenland).
 • Als je positief bent getest op Corona of klachten hebt zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk en nog geen testuitslag hebt.
 • Als je in de afgelopen 10 dagen in contact bent geweest met een persoon die besmet is geraakt met Corona.

 

Registratie

Iedereen, vanaf 13 jaar die ons terrein betreedt, en iedere keer opnieuw, moet de gezondheidscheck doen en zich registreren d.m.v. de QR-code die je vind bij de ingang. Via www.hcpijnacker.nl/registratie kan dat ook voordat je naar de club komt. Help elkaar en anderen hierbij als dat nodig is. Gegevens worden twee weken bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daarna automatisch gewist.

 

Maatregelen in en rondom het clubhuis

Op het terrein is in principe overal voldoende ruimte om 1½ meter afstand te kunnen houden als je naar/van de velden of het clubhuis loopt. Let er ook op dat je langs de lijn 1½ meter afstand moet houden. Het buitenmeubilair is zoveel als mogelijk op voldoende afstand geplaatst en mag niet verplaatst worden.

Om het clubhuis te betreden en te verlaten is er vanaf nu 1 vaste ingang (de hoofdingang) en uitgang. Binnen zijn looproutes vastgesteld (een plattegrond volgt later). Bij de ingang staat gel om je handen te reinigen/desinfecteren. De ruimte binnen is beperkt, dus we willen iedereen vragen hiermee rekening te houden. Zoek de drukte niet op! Vooral ouders en teambegeleiders willen we vragen het betreden van het clubhuis voorlopig zoveel als mogelijk te beperken. Ook binnen mag het meubilair niet verplaatst worden!

Let op: bij slecht weer kan op drukke dagen niet iedereen schuilen in het clubhuis!


Gebruik kleedkamers en binnenruimtes

Vanwege de beperkte ruimte kunnen de kleedkamers in het weekend vooralsnog niet gebruikt worden en worden deze afgesloten. Doordeweeks zijn de kleedruimtes wel beschikbaar. Denk hierbij wel aan de 1½ meter. Als richtlijn is gesteld dat in de herenkleedkamer met 6 personen tegelijk kan worden gebruikt en de dameskleedkamer door 9 personen. In de douches maximaal 2 personen tegelijk. We willen jullie dringend adviseren zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedruimtes en thuis te douchen.

De clubkamer boven kan alleen op zaterdag door jeugdteams worden gebruikt voor een teambespreking. De clubkamer boven kan doordeweeks gereserveerd worden voor overleg voor maximaal 8 volwassenen. Voor de ruimtes beneden is de stelregel dat in Rob’s Chill-out lounge maximaal 16 volwassenen tegelijk kunnen verblijven en in Chez Michel (dus bij de bar) maximaal 24 volwassenen. Dit om de 1½ meter te kunnen garanderen. De ruimtes kan je reserveren via [email protected].


Maatregelen op het veld bij wedstrijden

Voor aanvang van de wedstrijd kan de toss plaatsvinden, met inachtneming van de afstandsregels. De KNHB geeft als advies de line-up achterwege te laten en de teams zich te laten opstellen waarna de scheidsrechter de wedstrijd kan starten.

Bij iedere dug-out wordt een extra bank neergezet om te gebruiken indien er te weinig ruimte is om afstand te kunnen houden in de dug-out (vanaf 18+).


Regels 1½ meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.
 • Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar. Alleen tijdens de wedstrijd of training (sportbeoefening) is dat niet noodzakelijk:
 • Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd of training toegestaan voor alle leeftijden.
 • Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het clubhuis. Denk hier ook aan als er bijvoorbeeld teamfoto’s worden gemaakt.


Samen rijden en op bezoek bij andere verenigingen

Rij je met elkaar mee in de auto? Dan wordt vanaf 13 jaar het dragen van mondkapjes geadviseerd. Speel je een wedstrijd bij een andere club? Informeer je dan tijdig over de daar geldende regels, deze kunnen namelijk anders zijn dan bij HCP.Bij sommige clubs met name in de regio Rijnmond mogen bijvoorbeeld voorlopig alleen de teams en twee begeleiders het terrein op en dus geen ouders/toeschouwers.

 

We moeten het samen doen!

Dit is een lang en uitgebreid verhaal en we begrijpen dat het naleven van deze maatregelen van invloed is op ieders sportbeleving en hockeyplezier. Het uitgangspunt is dat we allemaal graag onze sport blijven uitoefenen en op een veilige manier. Dat gaat lukken als we dat samen doen en iedereen zich aan de regels houdt!

De komende weken neemt de drukte op de club toe en gaan we bekijken of de maatregelen die we nemen afdoende zijn. We houden jullie via de website op de hoogte en kijk hier dus regelmatig voor nieuwe of aangepaste maatregelen. Zie ook de informatiepagina van de KNHB Coronavirus van invloed op hockeysport


Vragen of opmerkingen

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, dan kun je een bericht sturen naar [email protected]. Alvast bedankt voor je medewerking en veel plezier op en naast het hockeyveld!

Corona-coördinator Peter Smith en het Bestuur HC Pijnacker