Algemene Vergadering donderdag 20 juni a.s.

18 juni 2024 Algemeen

Hierbij willen wij je graag uitnodigen voor de:

Algemene Vergadering (AV),
Donderdag 20 juni 2024, 20.00 - 21.30 uur
Clubhuis HCP

Inloop is vanaf 19.30 uur en om de opkomst te kunnen inschatten, vragen we jullie je aan te melden door een reactie te sturen op deze e-mail.

Ania heeft besloten na drie jaar te stoppen als penningmeester en bestuurslid. Voor haar functie dragen we Sietse Siersema voor op de AV. Daarnaast heeft Erica besloten na drie jaar te stoppen als bestuurslid. Voor haar functie zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.

Tot 20 juni!

Reggie, Ania, Erica, Sue, Jurgen, Dorothy en Cindy

Voorlopige agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag vorige AV 
  3. Terug- en vooruitblik
  4. Begroting en contributie 2024-25
  5. Wisseling bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Een week van te voren zijn de bijlages te downloaden vanaf de HCP-website. Hiervoor moet je inloggen via "Mijn HCP". De documenten vind je onder -> Club -> Documenten -> 2.AV: Eerst volgende.