Reminder Controle Digitaal Wedstrijdformulier vanuit de KNHB

6 april 2024 Algemeen

Beste coach, manager, trainer,

Vanuit KNHB hebben wij het bericht ontvangen dat er na het paasweekend strenger gecontroleerd gaat worden op het juist invullen van het DWF-formulier.

Belangrijk is dat 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het formulier is ingevuld met de juiste spelers, zodat dit door de arbitrage gecontroleerd kan worden.

Na de wedstrijd moet zo spoedig mogelijk het DWF ook worden afgerond nadat de arbitrage dit heeft gedaan.

Via het DWF wordt de speelgerechtigheid, verleende dispensaties, wedstrijdtelling en kaarten gecontroleerd door de KNHB.

Controleer bij het vragen van invallers of zij wel degelijk mogen invallen bij het team. Deze invalregels zijn hier terug te vinden:https://www.knhb.nl/app /uploads/2023/08/Tabel-klassen grenzen-J-S-regels-speelgerech tigdheid-veldhockey-2023-2024- v1.pdf

Daarnaast mogen spelers/speelsters die Trainingslid of Slapend-lid  zijn, niet invallen bij de reguliere competitiewedstrijden. Uiteraard wel bij oefenwedstrijden.

E.e.a. is conform het bondsreglement waar wij ons aan hebben geconformeerd.

Het juist invullen van het DWF geldt voor alle teams, Jongste jeugd, junioren, veteranen en senioren. 

De komende twee weken zal hierdoor de KNHB scherp op worden gelet. Na het paasweekend zullen sancties volgen voor het niet juist of op tijd invullen van het DWF. Vanuit het wedstrijdsecretariaat zal dit ook gemonitord worden en waar nodig volgt een voorwaarschuwing.

Als bijlage de complete email vanuit de KNHB, met daarbij ook de sancties.

Als er vragen en opmerkingen zijn horen wij dat graag.

Met een sportieve groet,


Ad van Nierop
(HCP Wedstrijdsecretaris Senioren, Junioren en Jongste Jeugd)