Reminder Uitnodiging Algemene Vergadering dinsdag 12 december a.s.

11 december 2023 Algemeen

Hierbij willen wij alle leden, voor de jeugdleden je ouders en vrijwilligers graag uitnodigen voor de:


Algemene Vergadering (AV),

op dinsdag 12 december 2023, 20.00 - 21.30 uur

in ons clubhuis.


Inloop is vanaf 19.30 uur en om de opkomst te kunnen inschatten, vragen we jullie je aan te melden door een reactie te sturen op deze e-mail.

Tot 12 december!


Reggie, Anna, Erica, Sue, Jurgen, Cindy en Dorothy


Voorlopige agenda


Opening en mededelingen

Vaststellen verslag vorige AV (bijlage)

Terug- en vooruitblik

Jaarrekening  (bijlage volgt)

Vacature Penningmeester nieuwe seizoen

Oproep vrijwilligers

Vertrouwenscommissie

Update nieuwe velden

Rondvraag

Sluiting


De bijlages zijn te downloaden vanaf de HCP-website. Hiervoor moet je inloggen via "Mijn HCP". De documenten vind je onder -> Club -> Documenten -> 2.a AV: Eerst volgende.