Penningmeester gezocht!

31 oktober 2019 Algemeen

Na 5 jaar beëindigd Justin Peter eind november zijn taken als Penningmeester. HCP is daarom op zoek naar een Penningmeester om het bestuur te versterken. Zet jij je competenties in voor HCP om te bewaken dat onze gezonde financiële positie behouden blijft?

Als penningmeester maak je onderdeel uit van het bestuur en bepaal je mede de koers van HCP. Je bent onderdeel van het team financiën welke o.a. gezamenlijk zorgt voor:

  • het voeren van een duidelijke en adequate financiële administratie (in samenspraak met de boekhouding);
  • coördineren van betalingen en facturering (is en blijft belegd bij commissaris);
  • de inning van contributies (is en blijft belegd bij commissaris).

De Penningmeester zorgt jaarlijks voor het opstellen van de begroting en het, in samenwerking met de boekhouding, opstellen van de jaarrekening. Op dit moment is de financiële administratie van HCP uitstekend op orde en kan eenvoudig worden overgedragen.

Heb je interesse voor deze functie of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met [email protected] of schiet een bestuurslid aan langs de velden.