Teamsamenstelling seizoen 2019-2020

28 mei 2019 Algemeen

Teamsamenstelling seizoen 2019-2020

Selectieteams
De selectietrainingen zijn het laatste onderdeel van de selectieprocedure. De lijst van spelers wordt opgesteld aan de hand van de beoordelingen trainers en coaches, beoordelingen van de selectiecommissie (gemaakt tijdens wedstrijden en trainingen) en de meetrainsessies van de afgelopen maand.

Spelers krijgen een persoonlijke uitnodiging als ze mogen deelnemen aan de selectietrainingen, dit volgens het bijgevoegde schema. In deze uitnodiging staat ook beschreven op welke manier er gecommuniceerd wordt met degene die afvalt voor de selectie. Het wil niet zeggen dat je als afvaller van de selectie in het 2de team geplaatst wordt, verdere plaatsing gaat in overleg met de lijn-coördinator TC.

Breedteteams

De lijn-coördinatoren van de verschillende lijnen delen de teams in overleg met coaches en trainers in. Streven is om iedereen in te delen op een zelfde niveau, waarbij het sociale aspect ook een belangrijke rol speelt.

Jongste jeugd
Bij de Benjamins worden teams met ongeveer 8 spelers gevormd voor de wedstrijdjes. Deze teams blijven zoveel mogelijk in stand bij de F-teams (6-tallen) en de 1e jaars E-teams (6-tallen). Nieuwe spelers worden over de teams verdeeld in overleg met de lijncoördinatoren.
Bij de 2e jaars E-teams(8-tallen)maakt de Jongste Jeugd commissie een nieuwe indeling.We proberen teams te maken met spelers met een vergelijkbare spelbeleving en inzet.De indeling wordt gemaakt op basis van observaties door het jaar heen en in overleg met de trainers en coaches en daarbij worden er 2 trainingen in juni georganiseerd, zie bijgevoegd schema. Alle 1ste jaars E-spelers krijgen hiervoor een uitnodiging.

Senioren Heren
Voor het seizoen 2019-2020 worden er voor de selectie Heren 1 open trainingen georganiseerd.

  • 28 mei 20:15-22:15

  • 31 mei 20:30-22:30

Onder leiding van coach Pieter van der Linden zal er gekeken worden in deze trainingen naar de hockeyvaardigheid van jullie als speler. Na deze data zullen de eerste afvallers bekend worden gemaakt.

Vervolgens zal er met de resterende groep nogmaals 3x getraind worden.
Deze data zijn:

  • 4 juni 20:15-22:15

  • 11 juni 20:15-22:15

  • 14 juni 20:30-22:30

Na deze data zullen de resterende afvallers bekend worden gemaakt.

Senioren Dames
Op de volgende data zal er de mogelijkheid zijn om mee te trainen met Dames 1 en Dames 2.

Deze data zijn:

  • 4 juni 20:15-22:15

  • 11 juni 20:15-22:15

  • 14 juni 20:30-22:30

Onder leiding van coach Simon Nusse (D1) en Fenna Mentink (D2) zal er gekeken worden in deze 3 trainingen naar de hockeyvaardigheid van jullie als speler. Na deze data zullen de afvallers bekend worden gemaakt.Vervolgens zal er met de nieuwe teams getraind worden.

 

Belangrijke data

28 mei – 31 mei: Laatste reguliere trainingen

3 juni – 14 juni: Selectietrainingen

16 juni: Publicatie teamindeling op de website

18 juni: Mogelijkheid tot stellen vragen m.b.t. teamsamenstelling

17 juni – 19 juli: HCP velden beschikbaar om te trainen / spelen van wedstrijd met het nieuwe team

20 juli – 5 augustus: Vakantie

Vanaf 26 augustus: Trainen volgens het nieuwe trainingsschema

8 september: Start competitie

Vragen
Op dinsdag 18 juni is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen over de teamindelingen, dit geldt alleen voor de samenstelling van breedteteams. Wilt u een afspraak maken met de lijn-coördinator van een bepaalde categorie, kunt u een mail sturen naar [email protected]

Trainen of een oefenwedstrijd spelen met het nieuwe team

De competitie begint op 8 september, een week na de schoolvakantie. Tot 19 juli biedt de HCP de mogelijkheid aan de nieuwe teams om te trainen en/of oefenwedstrijden te spelen.

Dit zullen teams zelf regelen, zolang er nog geen coach en/of trainer gevonden is. Verzoeken om te trainen of een wedstrijd te spelen kunnen gestuurd worden naar [email protected]

Trainingsschema 2019-2020

De volgende stap is het zoeken naar nieuwe trainers en/of coaches voor komend seizoen. Daarnaast het opstellen van een nieuw trainingsschema.

Vind je het leuk om volgend seizoen een team te trainen en/of coachen, geef dit door via [email protected]