Aankondiging Algemene Vergadering 13 juli 20:00 - 22:00 uur

28 juni 2020 Algemeen

Beste leden,

nu de corona-maatregelen vanaf 1 juli worden versoepeld, zien we als bestuur de mogelijkheid om nog op korte termijn een Algemene Vergadering aan te kondigen op club en wel op maandag 13 juli.

Op de agenda staan belangrijke punten als de begroting voor komend seizoen, benodigde contributie-aanpassingen en de benoeming van drie nieuwe bestuursleden die zich op deze avond graag aan jullie voorstellen.

De agenda en alle benodigde stukken zullen we zo spoedig mogelijk met jullie delen via de website (en eventueel via de mail).

We willen jullie graag vragen je van te voren aan te melden via [email protected], zodat wij zeker weten dat iedereen binnen de geldende richtlijnen de vergadering kan bijwonen.

Met vriendelijke groet,
jullie bestuur